Oznam o výberovom konaní - jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC

 Oznam o výberovom konaní:

Poskytovateľ komunitného centra : Obec Čirč

vyhlasuje  výberové konanie na jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC

spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor

Výberové konania sa uskutoční dňa 28. 05. 2021 o 10:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Čirči (Čirč 208, 065 42  Čirč).

 Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 25.05.2021.

Čirč - VK - 148 kB
toplist