Poskytovanie dotáciií na stravu pre deti MŠ, ZŠ v Čirči a Orlove

 

Obec Čirč oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú a základnú školu v Čirči a v Orlove v školskom roku 2021/2022, že sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.

 

 

Okruh oprávnených detí, ktorým je možné poskytnúť dotáciu od 1.9.2021 do 31.12.2021:

-        dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a  žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi

rodič  do 30.07.2021 predloží na obecný úrad potvrdenie o tejto skutočnosti 

 

-         dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

rodič do 30.07.2021 predloží na obecný úrad potvrdenie o tejto skutočnosti 

 

-         dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a  žije v domácnosti, v ktorej ani jeden člen domácnosti si na toto dieťa neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus), ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov  veku

 

rodič do 30.07.2021 predloží na obecný úrad čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

(čestné vyhlásenie  je k dispozícii na obecnom úrade, na web stránke obce, na fb stránke)

 

 

 

 

K stiahnutiu

toplist