Ochrana povodia hraničnej rieky Poprad

20.12.2018

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer previesť majetok ako prípad osobitného zreteľa


16.9.2014

Ochrana povodia hraničnej rieky Poprad 2.etapa

Ochrana povodia hraničnej rieky Poprad 2.etapa

toplist