Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 24.11.2020 Záznam z prieskumu trhu k zákazke "REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V OBCI ČIRČ"  2020  161 489,57 €  zákazka (§117) 
Detail 12.10.2020 Výstavba a rekonštrukcia zastávok v obci Čirč  2020  27 069,54 €  zákazka (§117) 
Detail 7.8.2020 Výzva na predloženie ponuky  2020  174 999,80 €  zákazka (§117) 
Detail 27.6.2020 Indikatívny prieskum trhu - ,,Obnova historickej drevenice, Čirč 138"  2020  46 925,05 €  zákazka (§117) 
Detail 15.6.2020 "Indikatívny prieskum trhu_In house"  2020    zákazka (§117) 
Detail 2.6.2020 Výzva na predloženie ponuky  2020  15 140,02 €  zákazka (§117) 
Detail 24.10.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba detského ihriska pre deti a mládež  7 570,83 €  zákazka (§117) 
Detail 3.4.2018 Výzva na predloženie ponuky "Vodovod Čirč"  75 337,41 €  zákazka (§117) 
Detail 13.10.2017 Sanačné práce     zákazka (§117) 
Detail 26.8.2017 Výzva na predloženie ponuky - Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Čirč    zákazka s nízkou hodnotou nad 5 000 € 
Detail 26.8.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Čirč    zákazka (§9) 
Detail 17.8.2017 Nákup veľkokapacitných zberných nádob  4 350,00 €  zákazka (§9) 
Detail 17.8.2017 Stavebné práce na vyb. 3 kont. stojísk  18 632,00 €  zákazka (§9) 
Detail 17.8.2017 Sanačné práce   49 649,00 €  zákazka (§9) 
Detail 15.6.2017 Externá realizácia verejného obstarávania pre aktivitu B    zákazka (§117) 
Detail 15.6.2017 Externá realizácia verejného obstarávania pre aktivitu A    zákazka (§117) 
Detail 16.3.2017 Externe riadenie projektu     zákazka (§117) 
toplist