Cirkev

Gréckokatolícka farnosť
o. Martin Tkačin,
065 42 Čirč 80

tel:      0524928112
Mobil: 0915 526 880
mail:   olcan@pobox.sk

Gréckokatolícky chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne

Kamenný, postavený v tradičnom barokovo-klasicistickom slohu. Rok výstavby nie je známy.
Na priečelí chrámu je uvedený iba rok opravy 1843. Je v poradí tretím chrámom v obci. Prvý sa spomína už v roku 1330 aj s farárom Henrichom, druhý drevený (karpatský štýl) okolo roku 1660 s kňazom Danielom Janovičom. Pre tento chrám v roku 1749 posvätil zvon Egerský latinský biskup František Barkóczy de Szala. V roku 1751 farnosť Čirč vizitoval Mukačevský gréckokatolícký biskup Michal Manuel Olšavský. V roku 1927bol chrám celkovo vymaľovaný aj s nástennými obrazmi na strope a vysvätený gréckokatolíckym prešovským biskupom Pavlom Petrom Gojdičom (ktorý bol vyhlásený za mučeníka 4. 11. 2001 pápežom Jánom Pavlom II. v Ríme). Rekonštrukciou prešiel aj kamenný múr okolo chrámu, ktorý bol zbúraný a nanovo postavený v rokoch 2005 - 2006

Kaplnka Presvätej Trojice

Hádam najmenej známa „ domáca alebo súkromná" kaplnka, stojí na hlavnej trase na svätú Mariánsku horu. Je vzdialená 0,7 km od cerkvi . Kaplnku postavili predkovia z dnešných rodín Šenitkovej a Havrilovej okolo roku 1875. Je najmenšou kaplnkou veľkosti 2 x 2 m, je pokrytá plechom, vo vnútri s maličkým „oltárom". Vedľa nej rastú dve lipy, ktoré boli vysadené o pár desaťročí neskôr. K tejto kaplnke sa nekonajú žiadne púte, ani sa pri nich neslúžia verejné bohoslužby, keďže je to súkromná, rodinná kaplnka.

Kaplnka cintorínska

Túto kaplnku sa veriaci rozhodli postaviť spoločne s kňazom Andrejom Greššom, ako pamiatku na zaslúžilého kňaza Michala Petrička, ktorý pôsobil v Čirči dlhé roky a nemalou mierou sa zaslúžil o vzrast samotnej dediny Čirč a povznesenie života jej obyvateľov. Kaplnka je vlastne rodinnou hrobkou rodiny Petričkovej, keďže stojí nad hrobmi, v ktorých je pochovaný kňaz Michal Petričko a jeho 46-ročná manželka Terézia. Kaplnku začali stavať v júni 1949. Celá kaplnka bola postavená do zimy (do decembra 1949) a celkový náklad na jej postavenie bol spolu 8.170,- Kčs.
Táto kaplnka slúžila nielen ako „hrobka", ale predvídavo bola postavená v čase, keď došlo k prenasledovaniu a následne nezákonnému zrušeniu Gréckokatolíckej cirkvi ( rok 1950), takže mnohí gréckokatolíci z Čirča tu prichádzali počas prenasledovania k modlitbám za svojich väznených kňazov a cirkev potupenú vtedajším komunistickým režimom.

Kaplnka Svätého Jána Krstiteľa

Je najstaršou kaplnkou, nachádza sa v časti zvanej Vilšavec, 1,8 km od cerkvi, je malá (3,5 x 2,6 m), zasvätená Narodeniu (Roždestvu) Jána Krstiteľa. Podľa miestnej ústne predávanej správy bola postavená okolo roku 1770 v časti, kde kedysi dávno stála drevená cerkov, ktorá neskôr zhorela. Tu bola aj osada Budzová, ktorá patrila pod Čirč. Kaplnka je jednoduchá, vybudovaná z kameňa a pokrytá plechom. V minulosti bola zrejme pokrytá šindľom. Ešte v roku 1996 pri kaplnke stála majestátna lipa, ktorú však pre bezpečnosť kaplnky zrezali. Podľa odhadov, lipa musela mať najmenej 300 rokov. K tejto kaplnke sa prichádza procesiou každoročne na sviatok Narodenia (Roždestva) proroka Jána Krstiteľa, ktorý slávime 24. júna. Posledná oprava kaplnky sa uskutočnila v roku 1980.

Kaplnka Nanebovstúpenia (Voznesenija) Pána Ježiša Krista

5 km od chrámu. Z jej výstavbou sa začalo v roku 2001. Dokončená a posvätená bola 20. 5. 2007. Kaplnka stojí v lesnej časti zvanej Lazivské a vedie k nej cesta lemovaná výjavmi zo života Panny Márie. Viaže sa k nej ústne tradovaná legenda o zjavení sa Panny Márie na tomto mieste. V kaplnke je osadená mozaiková ikona nanebovstúpenia Pána, ktorú realizovali manželia Zdraveckí.

Kaplnka Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky ("Hlavná, odpustová")

2 km od chrámu. Dôvodom postavenia tejto kaplnky bolo množstvo pútnikov, ktorí prichádzali k prameňu. Pre nedostatok miesta pri samotnom prameni a neschodný terén, nemohli tu postaviť väčšiu kaplnku na slávenie bohoslužieb pre pútnikov, preto sa veriaci, spoločne s kňazom rozhodli, že začnú na výhodnejšom mieste s výstavbou novej kaplnky, a to na lúke 600 m nižšie od prameňa. Kaplnka mala dĺžku 10,5 m a šírku 7,5 m. Z archívnych dokumentov sa nezachoval žiadny, ktorý by uvádzal dátum realizácie stavby kaplnky a jej dokončenia. No pravdepodobne to bolo až v priebehu rokov 1898 - 1901. V roku 1925 bola dobudovaná ďalšia časť kaplnky (dnes je to jej stredná časť). Dnešnú podobu nadobudla kaplnka v roku 2000, keď bola dobudovaná predsieň (strieška), čím sa vytvoril bohoslužobný priestor na slávenie svätej Liturgie pre veriacich vonku.

Kaplnka Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky ("Nad Prameňom")

2,6 km od chrámu. Tu sa trom dievčatám z Čirča „zjavil" neznámy starec a žiadal ich, aby povedali ľuďom, nech tu postavia kaplnku. Na mieste, kde zapichol palicu a ukázala sa voda, postavili iba drevenú striešku pokrytú šindľom. Až neskôr, v roku 1925 tu nad prameňom postavili murovanú kaplnku veľkosti 3,6 x 2,6 m.

Rusínske národno – cirkevné múzeum

201204071944410.dsci0016

S myšlienkou založiť v Čirči múzeum prišiel kňaz – bazilián o. Pavol P. Haľko. Ten 13. 8. 2001 adresoval Jánovi Labašovi vtedajšiemu starostovi  obce a poslancom list, v ktorom ich informuje o tejto myšlienke, založiť farské múzeum ThDr. Myrona Podhajeckého a takto „ viacej zviditeľniť a skultúrniť našu obec“. Súčasne žiada o podporu tohto projektu finančne aj prácou. 
Obec svojím uznesením č. 4/2001 zo dňa 24.8. 2001 schválila príspevok vo výške 2.000,- Sk a prisľúbila pomoc pri murárskych prácac
Počas rokov 2001 a 2002 sa uskutočnili prípravné rekonštrukčné práce v jednotlivých miestnostiach a bol uskutočnený počiatočný zber artefaktov pre budúce múzeum. Tie, aj keď v malom počte, boli uložené v archíve farského úradu. Ďalšie práce na realizácii múzea a jeho sprístupnení sa začali napĺňať až po roku 2004 po zmene duchovných. 
V roku 2005 boli dokončené stavebné a rekonštrukčné práce, čo nebol ten najvážnejší problém. Tá ťažšia a dôležitejšia časť - „premeniť dobrú myšlienku“ do reálnej podoby si vyžadovala viac námahy a prípravy. Samotné múzeum má tri časti. V prvej, vstupnej časti sú podané krátke informácie z histórie obce. 
Druhá časť ponúka cirkevné dokumenty, knihy a artefakty, ktoré hovoria o bohatej minulosti tejto starobylej farnosti. Tretia časť je rozdelená do dvoch blokov. Ten prvý mapuje život a pôsobenie kňaza, významnej osobnosti v Čirči o. Myrona Podhajeckého, ako aj ďalších kňazov pôsobiacich v Čirči s originálnymi spismi, ktoré doplňuje prezentácia miestnej kultúry v jednotlivých exponátoch. 
Propagácia tohto projektu sa uskutočnila 30. 4. 2006 
 v Slovenskej televízií, kde v relácií pre národnostné vysielanie bol pripravený a zrealizovaný dokument o obci Čirč, na ktorom spolupracoval Mgr. Peter Krajňák ml. z Prešova.
Slávnostné otvorenie rusínskeho národno – cirkevného múzea sa uskutočnilo 2. IX. 2006 o 17.00 v predvečer veľkej odpustovej slávnosti, ktorá sa každoročne koná v Čirči k sviatku Uspenija Presvätej Bohorodičky za účastí kňazov, predstaviteľov samosprávy, veriacich a mnohých hostí. 

toplist