Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 27122021 27.12.2021 Kúpna zmluva Ján Masleják a manželka Mgr. Ivana Maslejáková   5 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08122021 8.12.2021 Záložná zmluva č. 700/161/2019
nebytové priestory č. 4 - technická vybavenosť
Štátny fond rozvoja bývania 31749542  6 578,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva č. 700/160/2019 8.12.2021 Záložná zmluva č. 700/160/2019
nebytové priestory č. 4
Štátny fond rozvoja bývania 31749542  72 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13322021UZ 3.12.2021 Zmluva o termínovanom úvere VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 31320155  76 645,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 1122021 1.12.2021 Objednávka na externé riadenie projektu Miestna občianska poriadková služba v obci Čirč -... Neudorf s.r.o. 46328955  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 1122022 1.12.2021 Objednávka na vytvorenie web stránky, mobilnej aplikácie a SMS rozhlasu pre obec Čirč na... Alphabet partner s.r.o. 52436411  1 350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 29112021 29.11.2021 Objednávka na vypracovanie ŽoNFP- podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry -... ROZVOJ SPIŠA n. o. 35582537  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29112021. 29.11.2021 Kúpna zmluva Emil Dufala   155,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23112021 23.11.2021 Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 97/2021/RCS (NZI€ 97/2021/RCS) SPP- distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 22112021 22.11.2021 Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia NZ1€ 97/2021/RCS SPP- distribúcia, a.s. 35 910 739   
Detail Zmluva Dodávateľská 17112021 17.11.2021 Dohoda o urovnaní RM Maxx s. r. o. 47 018 704  21 443,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29102021 29.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MAS "Horný Šariš - Minčol" 42 420 245  29 766,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25102021 25.10.2021 Dohoda č.21/38/010/1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SL 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 19102021 19.10.2021 Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., POVMART, s. r. o. audítorská spoločnosť, 36202924   
Detail Objednávka vyšlé 12102021 12.10.2021 Vypracovanie žiadosti na projekt s názvom OBNOVA KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉHO CENTRA ČIRČ TIBURON s. r. o. 47937114  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01102021 1.10.2021 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 08/2021_PVO TENDERTEAM s. r. o. 46 964 819  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20092021 21.9.2021 Dohoda Spojená škola 54018391   
Detail Zmluva Dodávateľská 16092021 16.9.2021 Zmluva o poskytnutí služby - Prestupné bývanie v obci Čirč - stavebný dozor Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  7 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09092021 9.9.2021 Nájomná zmluva - pontónový most EKOPRIM s. r. o. 31 710 115  1 200,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03092021 3.9.2021 Zmluva o poskytnutí služby - 312061AIR5 - Prestupné bývanie v obci Čirč - novostavba... ROZVOJ SPIŠA n. o. 35582537  10 800,00 EUR 
toplist