Mikroregión Minčol

22.8.2019

Dodatok č. 4

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo číslo: 4909.0070026RSI22.8.2019

Zmluva o vystavení bankovej záruky

Zmluva o vystavení bankovej záruky a Všeobecné úverové podmienky OTP Banky Slovensko, a. s.
22.8.2019

Zmluva s Environmentálnym fondom č. 135082 08U01

Zmluva s Environmentálnym fondom o poskytnutí podpory


20.12.2018

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer previesť majetok ako prípad osobitného zreteľa


23.11.2018

otp-banka

Rozhodcovská zmluva


23.11.2018

otp-banka č.5006/18/015-ZZ-02

Zmluva o pristúpení k záväzku


23.11.2018

otp-banka č.128174 08U01

Zmluva o vystavení platobnej bankovej záruky

toplist