dotazník - SWOT

  SWOT dotazník, podklad pri vypracúvaní PHSR obce Čirč v ktorom každý jeden občan môže vyjadriť názor/nespokojnosť/návrh o budúcnosti obci.

Prosím o vyjadrenie súkromnou správou p. starostovi / pripomienky, námietky vložiť do obecnej schránky, ktorá sa nachádza pri hlavnom vchode obecného úradu.
Otázky (viď v prílohe):
Čo tu chýba?
Čo nerobíme dobre?
Ktoré procesy nefungujú?
V čom vynikáme?
Aké máme konkurenčné výhody? atď.
 
Ďakujeme veľmi pekne za vyjadrenie.
SWOT - dotazník - 14.59 kB
toplist